Kan vetegräs mildra bieffekter av kemoterapi vid cancer?

Cancer.

Det finns få ord som är så skrämmande för så många.

För de som drabbas är ofta beskedet värre än själva sjukdomen. Åtminstone till en början.

Och nästan lika hemskt som sjukdomen är medicinerna.

Det visar sig att vetegräs kanske kan mildra biverkningarna av medicineringen till en viss del, enligt en studie från Israel.

Mer om det strax, men för att det hela ska bli någorlunda förståeligt behöver man förstå hur cellgifter egentligen fungerar.

Cellgifter funkar så att de tar död på celler som delar sig snabbt. Cancerceller delar sig väldigt snabbt, och därför biter cellgifterna bra på dem.

Men det finns såklart celler i kroppen som SKA dela sig snabbt, bland annat i slemhinnor och hårceller. De angrips också av cellgifterna, och det är därför man ofta får problem med slemhinnor och håravfall vid cellgiftsbehandlingar.

Andra celler som ofta påverkas av kemoterapi är leukocyter, erytocyter och trombocyter.

I klartext innebär det att

immunförvar, syreupptagning och blodets förmåga att koagulera minskar vid kemoterapi

Det är ju inte så bra.

När dessa celler påverkas för mycket behöver medicineringen avbrytas. Annars finns det risk att patienten dör av behandlingen istället för av sjukdomen.

Och det här är en vanlig orsak till varför många behandlingar avbryts i förtid.

Man kan motverka de här effekterna med annan medicin, men de har andra svåra bieffekter, och är väldigt dyra.

Därför lät forskarna testa vetegräsjuice som ett alternativt sätt att stötta kroppen under behandling, och

forskarna lät en grupp cancerpatienter dricka vetegräs under sin behandling, vilket jämfördes mot en kontrollgrupp

En grupp (30 personer) fick alltså behandling som vanligt. Den andra gruppen (30 personer) fick samma behandling, med tillägget att dricka ett glas vetegräsjuice varje dag.

Sedan räknade man hur många patienter som antingen avbröt behandlingen i förtid, fick annan medicin mot biverkningarna, eller var tvungna att dra ner på sin dosering.

Resultatet?

Patienter som druckit vetegräsjuice kunde fullfölja sin behandling i större utsträckning

Bara 5 vetegräsdrickare tvingades avbryta eller minska sina doser, medan 15 icke-drickare, dvs tre gånger så många, fick avbryta sin behandling i förtid.

Eller om man ser det så här så kanske det blir tydligare:

Vetegräs och cancer

Man kunde inte heller se att vetegräset motverkade behandlingen på något sätt.

Så vad betyder det här i praktiken?

Döm själv. Det är en preliminär studie. Slutsatsen i rapporten är att det krävs större studier för att kunna dra några vetenskapliga slutsatser.

Men visst är det intressant?