Q: Finns det gluten i vetegräs?

Vetegräset från basbalans.se är glutenfritt. Men frågan är verkligen befogad, eftersom vetegräset kommer från vete och vete normalt innehåller gluten.

Gluten finns ju i vetekornet. Och det är från det kornet som gräset växer. Och från det gräset växer det ut ett nytt korn. Med gluten i.

Men däremellan, när gräset är ungt så finns det inget gluten i gräset, och det är då vårt vetegräs skördas.

Detta ska inte tolkas som att vetegräs generellt är glutenfritt och jag kan inte svara på hur det ser ut hos andra tillverkare och leverantörer. För att vara extra säkra på detta har vi låtit ett oberoende testlabb här i Sverige kontrollera glutenhalten i vårt vetegräs.