Vetegräs kan minska biverkningar av cellgifter

CellgifterSom världen ser ut idag finns det stora restriktioner om vad  man kan och får skriva när det gäller hälsoeffekter kring naturliga tillskott.

Därför är det extra intressant när vetenskaplig forskning börjar titta närmare på vetegräs. Jag har i ett tidigare inlägg nämnt hur forskare tittar på vetegräs som en möjlig behandlingsform för patienter med anemi, dvs blodbrist.

Häromdagen hittade jag en annan forskningsrapport där man fått resultat som antyder att vetegräsjuice kan minska biverkningarna av cellgifter vid behandling av cancer.Vid cellgiftsbehandlingar bryts inte bara cancern ned. Även det egna immunförsvaret får sig en rejäl hästspark, och kroppens förmåga att skapa nya blodceller minskar (s.k. myleotoxicity).

En grupp patienter fick dricka vetegräsjuice varje dag under cellgiftsbehandlingen. Efteråt kunde man konstatera att cellgifternas påverkan på det egna immunförsvaret var lägre utan att effektiviteten på medicinen hade minskat.  Forskarna avslutar rapporten med att förtydliga att mer forskning behövs.

Men visst låter det lovande?