Vetegräsjuice bevisat effektiv vid blodbrist

Ett forskarlag i indien har genomfört en pilotstudie med vetegräs på 200 patienter med diagnosen Thalassaemia, vilket är en genetisk defekt som påverkar hemoglobinet. Ett vanligt symptom på sjukdomen är blodbrist och patienterna behöver därför transfusioner.

Genom att ge vetegräsjuice till patienterna blev 80% av deltagarna helt oberoende av transfusionerna.

Inte illa!

http://www.asco.org/ascov2/Meetings/Abstracts?&vmview=abst_detail_view&confID=65&abstractID=33788