Vetenskapliga belägg för effekterna av vetegräs?

En läsare ställde en fråga – som kommentar till ett tidigare inlägg – om vad det egentligen finns för vetenskapliga belägg för effekterna av vetegräs. Det är en bra fråga. Med nätet som resurs är det ju lätt att hitta diverse påståenden om de goda effekterna av olika typer av tillskott, på både fysisk och mental hälsa. Många av dessa påståenden saknar helt vetenskaplig grund, och även när det finns en vetenskaplig grund saknas det oftast referenser till den.

Vad finns det då för vetenskapliga belägg för att vetegräs är bra för dig? Här är mitt bidrag till att visa att det finns forskning på området och vad den visar. Men det är lite lurigt att hitta forskningen, eftersom få undersökningar görs på specifikt vetegräs. De studier som gjorts handlar huvudsakligen om effekten av syra-bas balansen i kroppen.

Vetegräs (och vetegräspulver) innehåller mycket alkaliska mineraler. Alla tillverkare som är ekologiskt certifierade kan visa upp intyg på detta. Vetegräs är basiskt, vilket skeptikern lätt kan påvisa själv med hjälp av indikatorpapper.

Studier har visat [1] att man kan påverka kroppens pH med hjälp av växtbaserade kosttillskott. Tillskotten kan orsakar en höjning av urinets pH (dvs gör det mer basiskt), redan inom sju dagar. Slutsatsen är att tillskotten till viss del motverkar den sura kost som är normal i västerländsk kultur.

Det är också visat att det finns ett samband mellan kroppens pH och urinets pH. Urinets pH är alltså en bra indikator på syra-basbalansen i kroppen.

Även små förändringar av pH i kroppen gör stor skillnad eftersom pH är en logaritmisk skala. Urin med högre pH (dvs mer basiskt) innehåller högre värden av toxiner. En basisk miljö hjälper alltså kroppen att göra sig av med toxinerna.

Nedan följer referenser till ett par vetenskapliga artiklar som berör ämnet. För den som är intresserad innehåller dessa artiklar många ytterligare referenser till undersökningar kring syra-bas balansen.

Enjoy!

Referenser

  1. Berardi, J. M., Logan, A. C., & Rao, A. V. (2008). Plant based dietary supplement increases urinary pH. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 5, 20. BioMed Central. Retrieved from http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2585554&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
  2. König, D., Muser, K., Dickhuth, H.-H., Berg, A., & Deibert, P. (2009). Effect of a supplement rich in alkaline minerals on acid-base balance in humans. Nutrition Journal, 8(June), 23. BioMed Central. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19515242